ar-genitelikli öncü projeler

Anlık veri işleme, yayınlama, analiz, süreç yönetimi ve raporlama gibi konularda yüksek teknolojili ürünler ve katma değerli servisler.

detay

FIX & DMA Bağlantı Çözümleri

IBS ürün ailesinde FIX ile emir kabulü, IMKB ve VOB’a iletimi, yurt dışına gönderimi için farklı ürün ve çözümler bulunmaktadır.

FIX protokolü destekleyen ürünlerimiz sayesinde; hem yurt dışından gelecek emirler elektronik ortamda alınabilir, hem de yurt dışı piyasalara anlaşılacak üye kurum veya platformlar aracılığı ile emir gönderilerek çift yönlü işlemler gerçekleştirilebilir. Emir kabul etme (Sell Side) ve emir gönderme (Buy Side) farklı ürün ve süreçler gerektiren ayrı uygulamalardır.

Yurt dışından bizim piyasalarımıza gelen emir ve isteklerin, FIX ile karşılandıktan sonra IMKB ve VOB tarafında işlem yapılmak üzere işlenmesi ayrı başlıklar olarak kabul edilmelidir.

Uluslararası piyasalarda bulunan DMA (Direct Market Access) anlayışı bizim piyasalarımızda geçerli değildir, mevzuat gereği işlemler üye kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmek zorundadır. Üye kurumlarda bulunan Ex-API, VOB-API gibi servisler, direk ya da arkaofis sistemleri aracılığı ile kullanılarak bir çeşit DMA yaratılmakta ve kullanıma sunulmaktadır.

Bu kapsamda aracı kurumlara ait gereksinimler, kurumun IMKB ve VOB işlemleri için kullandığı API, arkaofis sistemi ve erişimi, internet erişimi gibi bir çok parametreye bağlı, özel uygulama ve entegrasyon çalışmaları ile karşılanmaktadır.

FIX ( Financial Information Exchange Protokolü)

FIX protokolü, elektronik finansal işlem ve iletişim ile ilgili bir dizi mesaj yapısını barındıran uluslararası bir standarttır. FIX, taraflar arasında her tür alım satım emri, gerçekleşme bilgisi veya teminat çağrısı gibi mesajların standart bir şekilde iletilmesine olanak yaratmaktadır.

FIX protokolü, 1992 yılından bugüne FIX organizasyonuna üye kuruluşlar tarafından geliştirilmekte olup, yaygın olarak 4.2 sürümü kullanılmaktadır. FIX, FAST, FIXML gibi çeşitli kavram ve protokoller genel olarak finansal veri iletişimi ve özellikle alım/satım emirlerinin iletilmesi için kullanılmaktadır. Farklı ülke, market, piyasa koşulları ve aracı kurum altyapısı gibi konular nedeniyle her FIX entegrasyonu kendi bünyesinde özelleşmiştir.

Emir kabulü için kurulan FIX arabirimi, FIX organizasyonu ya da bu organizasyona üye yetkili kurumlarca onaylatılarak sertifika alınabilir, ancak bu onay zorunlu değildir. Sertifikasyon genellikle sonraki uygulamalarda test sürecini kısaltıp yeni bağlantının devreye alınma sürecini hızlandırmaktadır.